LIONS har ett ungdomsläger i Lysekilstrakten mellan 16 juli – 6 augusti 2023.

Ungdomarna kommer från EU, Canada, USA och Japan. Vi började med en rundvandring på Akvarellmuseet, därefter ett besök på Athenemagasinet med filmvisning, en god lunch på TSS ute i hamnen och därefter blev det mattcurling i Kroksdalshallen. Besöket hos oss var mycket uppskattat.