Lions motto:

För samhällsansvar och livskvalitet, VI HJÄLPER

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller annan plats på jorden.
Lions är en internationell sammanslutning som bildades 1917 i USA. I världen finns f n 1,4 miljoner medlemmar i 180 länder. Sverige blev 1948 det första landet i Europa att bilda en klubb och räknar idag ca 9 100 medlemmar.

Lions Club Tjörn bildades 1970 på initiativ av Sven Erik Andersson som då var medlem i vår fadderklubb LC Stenungsund. Året efter stod LC Tjörn fadder åt LC Orust. Vi har idag 18 medlemmar i klubben.

De medel som Lions samlar in går oavkortat till hjälpverksamhet.

All administration betalas av medlemmarna själva.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

De 30 första åren bedrev LC Tjörn insamlingsarbete till den populära årliga marknaden i Skärhamn. 2002 beslutades att vi skulle prova på att driva en secondhandbutik och ha försäljning av skänkta prylar året runt. Detta har slagit väl ut och butiken är nu ett populärt resmål för Tjörnbor och sommargäster. Vi har trots detta behållit vår sommarmarknad och har dessutom en julmarknad.

En gång i månaden träffas medlemmarna i den egna klubbstugan i Hjälteby. Förutom att vi har trevligt och äter tillsammans håller vi ett möte där vi beslutar vart våra insatser ska gå.

Våra insatser

Lokalt

Varje klubb beslutar själva om hur insamlade medel ska fördelas. På riks- och distriktsnivå fattas beslut om gemensamma hjälpaktioner såväl i landet som utanför våra gränser. Klubbarna deltar i aktiviteterna allt efter förmåga. Det internationella kontoret i USA svarar för katastrofbidrag och humanitära insatser med medel som världens lionsklubbar samlat in.

Av de insamlade medlen går ca 60 % till lokala insatser. Vi ser stöd till ungdomars utveckling som viktigt och stöder idrotts- och annan förenings­verksamhet. Vi har under senare år också bidragit till drog­fria skol­avslutningar på Häggvall- och Bleketskolan. I dessa skolor har vi inrättat en upp­satstävling för niondeklassarna där fyra pristagare får resa på internationella läger.

Vi försöker hjälpa de äldre genom olika insatser i äldrevården och till pensionärsföreningar.

Vi har också inrättat tre stipendier; ett för musik, ett för ungdoms­/idrottsledarskap och ett för kultur som delas ut varje år.

Nationellt/Internationellt

På det nationella och internationella planet deltar vi i insamlingar f Lions Cancerfond Väst för patientnära forskning i västra Sverige.

Lions har ända sedan starten försökt förbättra de synskadades situation – den vita käppen ”uppfanns” av en medlem. Med projektet Sight First samlar vi in oanvända glasögon som via organisationen Vision for All skickas till behövande världen runt. Ögonläkare ar­betar ideellt med utprovning och utför dessutom ett stort antal starroperationer.

De medel som Lions samlar in går oavkortat till hjälpverksamhet.

All administration betalas av medlemmarna själva.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Kontakta gärna någon i styrelsen:

Margareta Ringius

President

Telefon: 0706 – 012393

Nils Javin

Sekreterare

Telefon: 0725 – 406577

Stefan Nyberg

Affärsansvarig

Telefon: 0702 – 673325

Lena Yngve

Past President

Telefon: 0702 – 485546

Tomas Börgesson

Kassaförvaltare:

Telefon: 0708 – 661917

Christina Cissig

PR ansvarig

Telefon: 0706 – 809412

Bibbi Leukauff

Vice President

Telefon: 0733 – 336601

Margareta Ringius

Ordförande medlemskommité

Telefon: 0706 – 012393