Christina Cissig från Lions ClubTjörn överlämnar ordspråksspel till äldreomsorgschefen Lillian Hansson. Samtliga 12 äldreboenden har fått var sitt spel. Spelet är mycket uppskattat bland de äldre som ofta har bra koll på ordspråken.